iNFORMACIJAPamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 28.pantu, 2018.gada 11.jūnijā plkst.17.00 tiek sasaukta Tukuma novada Domes ārkārtas sēde.

Sēdes darba kārtība:
1.Par pašvaldības kustamās mantas – malkas, nekustamajā īpašumā „Ozoliņu kapi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā, izsoles rezultātiem.
2. Par pašvaldības kustamās mantas – papīrmalkas, nekustamajā īpašumā „Ozoliņu kapi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā, izsoles rezultātiem.
3. Par deputātu frakcijas “Trīs partiju apvienība” pieprasījumu.

 Lēmumu projekti šeit.