• Vak VDDTukuma novada Dome (reģ.Nr.90000050975) izsludina pretendentu pieteikšanos uz laiku vakanto inspektora amatu Vienotajā dispečerdienestā.

  • Vak piejuras loceklisKapitāldaļu turētāji (Talsu, Tukuma, Kandavas, Dundagas, Engures, Rojas, Mērsraga, Jaunpils novadu pašvaldības) izsludina konkursu uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””(reģistrācijas Nr. 40003525848, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101)  valdes locekļaamatu.