Pieauguso peldetapmaciba 3009 0910

Bezmaksas peldēšanas nodarbības pieaugušajiem oktobrī.
Nodarbības notiek projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/011 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus " ietvaros.