Tukuma novada pašvaldībā turpinās projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” īstenošana.


Notikušas dažādas informatīvas lekcijas, informatīvi pasākumi gan bērniem, gan vecākiem, turpinās arī pasākumi jaunajiem un topošajiem vecākiem, kā arī ratiņdeju nodarbības un citi pasākumi. Katras vecuma grupas iedzīvotājs var atrast sev piemērotas nodarbības vai apmeklēt lekcijas un seminārus. Trīs gadu garumā projekta aktivitātēs ir plānots iesaistīt plašu iedzīvotāju loku, kuriem ar dažādām nodarbībām palīdzēt uzlabot un saglabāt fizisko veselību, kā arī izglītot par veselības veicināšanas jautājumiem un slimību profilaksi. 2017.gadā projekta ietvaros tika un tiek organizēti tādi pasākumi kā semināri atkarību mazināšanai skolās, tematiskās veselības dienas, krāsu terapija, sporta dienas bērnudārzos, nūjošanas nodarbības, cigun vingrošana, orientēšanās nodarbības, ratiņdejas, vasaras nometnes, sporta un veselības svētki, mobilitātes nedēļa, veselības veicināšanas dienas pagastos, peldēšanas nodarbības skolēniem, veselīga uztura nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem, lekcijas par seksuālo un reproduktīvo veselību, ka arī pasākumi jaunajiem un topošajiem vecākiem.

Turpmākajos gados tiks organizēti dažādi lekciju cikli un nodarbības par veselības veicināšana, slimību profilaksi, veselīgu uzturu, kā arī par seksuālo un reproduktīvo veselību. Lai projektu īstenotu un sasniegtu nepieciešamos mērķauditorijas dalībniekus, paredzēta aktīva sadarbība starp pašvaldības sociālo dienestu, izglītības iestādēm un nevalstiskā sektora organizācijām, īpaši, senioru biedrībām.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, kas kopumā sekmētu vietējās sabiedrības veselības veicināšanu un slimību profilaksi Tukuma novada iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riska pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Projekta mēŗķa grupa: trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem un bērni.

Lai iegūtu informāciju par plānotajiem pasākumiem un to norises vietām, aicinām iedzīvotājus sekot līdzi pasākumu plānam Tukuma novada pašvaldības mājas lapā www.tukums.lv un Facebook lapā https://www.facebook.com/Tukumapasvaldiba/

Veselibas proj logo