„Par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu Tukuma novadā 2011.gadā”

Iepirkuma uzvarētājs – IK „ČIVAVA”, reģ.Nr.40002101957, juridiskā adrese Lauku iela 40-2, Tukums, LV-3101.

Iepirkuma līguma summa – Ls 10314,05 (desmit tūkstoši trīs simti četrpadsmit lati, 05 santīmi) bez PVN.

Atvērt šeit

 

Paziņojums publicēts 21.10.2010.