Iesaistot šajā pasākumā jauniešus, ir labs veids,kā likt viņiem aizdomāties par vidi, kurā dzīvojam un nepieļaut tās piegružošanu un piesārņošanu."