Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101

Darba laiks:
Pirmdien 8.00 – 18.00
Otrdien 8.00 – 17.00
Trešdien 8.00 – 17.00
Ceturtdien 8.00 – 17.00
Piektdien 8.00 – 16.00

Pašvaldībā informāciju un konsultācijas var saņemt katru darba dienu

• vēršoties personīgi Talsu iela 4, Tukumā, Tukuma novadā

• zvanot pa tālruni 63122707, mob. 26602399; 80205111 (bezmaksas), 66954854 (par www.latvija.lv pakalpojumiem; maksas)

• izmantojot elektroniskā pasta adreses: pastsАдрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. , Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Tukuma novada VPVKAC klientu apkalpošanas speciālistes Agita Miksone, Lelde Stivriniece un Zane Kjahjare.

 

Mobilās lietotnes “eParaksts mobile” sertifikāta atjaunošana

Ja esat savu mobilo lietotni “eParaksts mobile” ieguvuši pirms 2020.gada 1.jūlija, jums jāatjauno eParaksta sertifikāts, lai jūsu ar eParaksts mobile parakstītie dokumenti tiktu atzīti par drošiem visā Eiropas Savienībā.

Kā to izdarīt ātri un vienkārši, atradīsiet video pamācībā “YouTube” kanālā resume.lv: https://ieej.lv/OStNr

Plašākā informācija par eParaksts lietošanu atrodama arī citos video.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPlCMs1Qe87WlmKl3Rl9CdUGLYGFdkPTg PAKALPOJUMU VEIDLAPAS:

 
Bāriņtiesa
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
Dzīvesvieta
Izglītība
Nekustamais īpašums
Atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām
Nevalstisko organizāciju projektu atbalstam
Pašvaldības atļaujas
Publisku pasākumu organizēšana
Saziņa ar pašvaldību

Teritorijas plānošana

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā
Kultūras projektu konkurss
Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšana
Radošās stipendijas veidlapa

 

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru sniegto pakalpojumu klāsts

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanā

Lauksaimniecības datu centrs (LDC)

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija

Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizēja reģistrācija

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

Informācijas sniegšana par NVA pakalpojumiem

 1. CV un vakanču reģistrēšana
 2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana
 3. Informatīvās dienas e-versija
 4. Karjeras pakalpojumi
 5. Apmācību monitorings
 6. Darba tirgus prognozes

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)

Informācijas sniegšana par e-pakalpojumiem

 1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (konsultācija par e-pakalpojumu)
 2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves (konsultācija par e-pakalpojumu)
 3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs (konsultācija par e-pakalpojumu)
 4. Manā īpašumā deklarētās personas (konsultācija par e-pakalpojumu)
 5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā (konsultācija par e-pakalpojumu)
 6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē (konsultācija par e-pakalpojumu)
 7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi (konsultācija par e-pakalpojumu)
 8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai (konsultācija par e-pakalpojumu)
 9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa
 10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs
 11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana
 12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē
 13. Šengenas vīzas pagarināšana Latvijas Republikā

Uzņēmumu reģistrs (UR)

Informācijas sniegšana par e-pakalpojumiem

 1. Reģistrācija UR vestajos reģistros
 2. Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem

Valsts ieņēmumu dienests (VID)

 1. Iesniegumu pieņemšana par:
  • Algas nodokļa grāmatiņa (konsultācija par e-pakalpojumu)
  • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu
  • Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai
 2. Gada ienākumu deklarācija ( konsultācija par e-pakalpojumu)
 3. Atbalsta sniegšana darbam ar Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS (konsultācija par e-pakalpojumu)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

 1. Apbedīšanas pabalsts
 2. Bezdarbnieka pabalsts
 3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts
 4. Bērna kopšanas pabalsts
 5. Bērna piedzimšanas pabalsts
 6. Maternitātes pabalsts
 7. Ģimenes valsts pabalsts
 8. Paternitātes pabalsts
 9. Vecāku pabalsts
 10. Slimības pabalsts
 11. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija
 12. Ģimenes valsts pabalsts
 13. Invaliditātes pensija
 14. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
 15. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
 16. Vecuma pensija
 17. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)
 18. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle
 19. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa

Informācija, kas VSAA e-pakalpojumu veidā pieejama portālā www.latvija.lv

 1. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem (konsultācija par e-pakalpojumu)
 2. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) (konsultācija par e-pakalpojumu)
 3. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)
 4. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību (konsultācija par e-pakalpojumu)
 5. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli (konsultācija par e-pakalpojumu)
 6. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)
 7. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts (konsultācija par e-pakalpojumu)
 8. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu (konsultācija par e-pakalpojumu)
 9. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)
 10. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu (konsultācija par e-pakalpojumu)
 11. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli (konsultācija par e-pakalpojumu)
 12. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības (konsultācija par e-pakalpojumu)

Valsts zemes dienests (VZD)

Informācijas sniegšana par iestādes pakalpojumiem un e-pakalpojumiem:

 1. Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)
 2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem
 3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū
 4. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata
 5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā
 6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (konsultācija par e-pakalpojumu)
 7. Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)
 8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā
 9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā
 10. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (konsultācija par e-pakalpojumu)
 11. Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)
 12. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (konsultācija par e-pakalpojumu)
 13. Mani dati Kadastrā
 14. Kadastra informācija mantojuma lietai
 15. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību
 16. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu (e-pakalpojums) lejupielāde
 17. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)
 18. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata
 19. Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva
 20. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana
 21. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (konsultācija par e-pakalpojumu)
 22. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana
 23. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana
 24. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām
 25. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana
 26. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem
 27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām
 28. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (konsultācija par e-pakalpojumu)
 29. Mobilā lietotne kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)
 30. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

Valsts darba inspekcija (VDI)

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
 2. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
 3. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā
 4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

 1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
 2. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
 3. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana
 4. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai
 5. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai
 6. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem
 7. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana
 8. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana
 9. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

 1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana
 2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā
 3. Darbavietas higiēniskais raksturojums
 4. Ziņojums par arodslimības gadījumu
 5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu
 6. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

 

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB)

 1. Informācija par BIS (Būvniecības informācijas sistēma) publiskās sistēmas sadaļu “E-pakalpojumi”.
 2. Informācija par BIS publiskās sistēmas lietotāja darba vietu.
 3. Palīdzība BIS e-pakalpojuma „Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem” izmantošanā.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)

Informācijas sniegšana par e-pakalpojumiem

 1. Mani dati VDEĀVK
 2. Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu
 3. Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei
 4. Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai
 5. Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana