Tukuma novada pašvaldība elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – cirsmas 1.kvartālā, 7., 8., 10., 11. un 18. nogabalā nekustamajā īpašumā “Šlokenbeka”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9058 003 0139 - 4,74 ha platībā. Pārdodamais apjoms – 698 m3. Cirtes veids – kailcirte.

Sākumcena – 6200,00 EUR, solis – 100,00 EUR, nodrošinājuma maksa – 620,00 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.03.2021. plkst. 13.00 līdz 01.04.2021. plkst. 23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.03.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 12.04.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 31.03.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 10,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildu informācija un cirsmu apskate, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja p.i. E. Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – cirsmu 1. kvartālā, 2. un 3. nogabalā nekustamajā īpašumā “Bajāru mežs”, Pūres pagastā, Tukuma novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9074 006 0070 - 1,41 ha platībā. Pārdodamais apjoms – 310 m3. Cirtes veids – 2. nogabalā, kailcirte, 3. nogabalā, kailcirte pēc caurmēra.

Sākumcena – 12300,00 EUR, solis – 100,00 EUR, nodrošinājuma maksa – 1230,00 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.03.2021. plkst. 13.00 līdz 01.04.2021. plkst. 23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.03.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 12.04.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 31.03.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 10,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildu informācija un cirsmu apskate, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja p.i. E. Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – cirsmas 1.kvartālā, 5., 6., 7. un 8. nogabalā nekustamajā īpašumā “Sautiņi”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9058 004 0070 - 5,04 ha platībā. Pārdodamais apjoms – 987 m3. Cirtes veids – kailcirte.

Sākumcena – 17100,00 EUR, solis – 100,00 EUR, nodrošinājuma maksa – 1710,00 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.03.2021. plkst. 13.00 līdz 01.04.2021. plkst. 23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.03.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 12.04.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 31.03.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 10,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildu informācija un cirsmu apskate, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja p.i. E. Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

 

Tukuma novada pašvaldība elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Lejas”, Irlavas pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9054 004 0147, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9054 004 0390 - 7,01 ha platībā.

Par Nekustamo īpašumu 01.02.2014. ir noslēgts zemes nomas līgums, līguma termiņš 31.01.2024., nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona.

Sākumcena - 37900 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 3790 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.03.2021. plkst. 13.00 līdz 01.04.2021. plkst. 23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.03.2021. plkst.13:00, noslēdzas 12.04.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 31.03.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildu informācija par nekustamo īpašumu, iepriekš zvanot Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājam V. Janševskim, mob. tālr. 29405027.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – cirsmas 2.kvartālā, 3. un 9. nogabalā nekustamajā īpašumā “Zeltabirzes”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9058 003 0067 - 3,89 ha platībā. Pārdodamais apjoms – 1240 m3. Cirtes veids – 3. nogabalā, kailcirte, 9. nogabalā, kailcirte pēc caurmēra.

Sākumcena – 43000,00 EUR, solis – 100,00 EUR, nodrošinājuma maksa – 4300,00 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.03.2021. plkst. 13.00 līdz 01.04.2021. plkst. 23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.03.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 12.04.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 31.03.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 10,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildu informācija un cirsmu apskate, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja p.i. E. Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Abava”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9080 009 0053, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9080 009 0053 - 5,55 ha platībā.

Par Nekustamo īpašumu 06.02.2012. ir noslēgts zemes nomas līgums, līguma termiņš 25.01.2022., nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona.

Sākumcena - 33600 EUR, solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 3360 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.03.2021. plkst. 13.00 līdz 01.04.2021. plkst. 23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.03.2021. plkst.13:00, noslēdzas 12.04.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 31.03.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildu informācija par nekustamo īpašumu, iepriekš zvanot Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītājai D. Polei, mob. tālr. 29230323.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – cirsmu 1. kvartālā, 4. nogabalā nekustamajā īpašumā “Paņķu mežs”, Pūres pagastā, Tukuma novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9074 006 0089 - 1,42 ha platībā. Pārdodamais apjoms – 301 m3. Cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra.

Sākumcena – 12700,00 EUR, solis – 100,00 EUR, nodrošinājuma maksa – 1270,00 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.03.2021. plkst. 13.00 līdz 01.04.2021. plkst. 23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.03.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 12.04.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 31.03.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 10,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildu informācija un cirsmu apskate, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja p.i. E. Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2021. gada 3. martā plkst. 15.30 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku otro izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu: vieglo pasažieru automašīnu “Škoda Fabia”, reģistrācijas Nr. JL 7143, 2008. gads, sākuma cena 300,00 EUR. Apskate darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mob. tālr. 26351315 (Indulis Danbergs).

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 30,00 EUR un dalības maksa 10,00 EUR.

Lai reģistrētu dalību izsolēm, līdz 2021. gada 1. marta plkst. 18.00 jāiesniedz iesniegums Tukuma novada Domei, elektroniski, sūtot uz e-pastiem Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. vai ievietojot pastkastītē pie Domes ieejas.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – cirsmu 1. kvartālā, 9. nogabalā nekustamajā īpašumā “Pagasta mežs”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9058 003 0168 - 3,16 ha platībā. Pārdodamais apjoms – 962 m3. Cirtes veids – kailcirte.

Sākumcena – 41200,00 EUR, solis – 100,00 EUR, nodrošinājuma maksa – 4120,00 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.03.2021. plkst. 13.00 līdz 01.04.2021. plkst. 23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.03.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 12.04.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 31.03.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 10,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildu informācija un cirsmu apskate, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja p.i. E. Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2021. gada 3. martā plkst. 15.15 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku otro izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu: vieglo pasažieru automašīnu “Volvo XC70”, reģistrācijas Nr. HA 4203, 2003. gads, sākuma cena 300,00 EUR. Apskate darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mob. tālr. 26351315 (Indulis Danbergs).

            Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 30,00 EUR un dalības maksa 10,00 EUR.

Lai reģistrētu dalību izsolēm, līdz 2021. gada 1. marta plkst. 18.00 jāiesniedz iesniegums Tukuma novada Domei, elektroniski, sūtot uz e-pastiem Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. vai ievietojot pastkastītē pie Domes ieejas.

Izsoles noteikumi