Tukuma novada Dome 2020. gada 8. decembrī plkst. 15.45 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma “Andri”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 90480010505, neapbūvētas zemes vienības 0,9874 ha platībā, izsoli. Sākuma cena 4100,00 EUR.

Apskate, iepriekš zvanot Džūkstes pagasta saimniecības daļas vadītājam V. Lācim uz mob. tālr. 29450521.

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 410,00 EUR un dalības maksa 50,00 EUR.

Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domē darba laikā līdz 2020. gada 7. decembrim plkst. 18.00.

Izsoles noteikumi