Tukuma novada Dome 2016.gada 22.martā plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

1. automašīnu MERCEDES BENZ 508, reģistrācijas Nr.PO 8081, 1995.gads, sākumcena EUR 200,00. Apskate darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 29212561 (A.Riekstiņš).
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 20,00 un dalības maksa EUR 10,00. Izsoles noteikumi

2. automašīnu VW CARAVELLE, reģistrācijas Nr.DU 5984, 1996.gads, sākumcena EUR 220,00. Apskate darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26466056 (E.Redko).
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 22,00 un dalības maksa EUR 10,00. Izsoles noteikumi

3. automašīnu VW Transporter, reģistrācijas Nr.HJ 4671, 2004.gads, sākumcena EUR 1120,00. Apskate darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 29194763 (R.Balanas).
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 112,00 un dalības maksa EUR 10,00. Izsoles noteikumi

Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 22.martam plkst.12:00.