1. 2015.gada 15.decembrī izsolē tiesības noslēgt pirkuma līgumu par kustamo mantu – cirsmu nekustamajā īpašumā „Sēme 10”, Sēmes pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvis SIA „Krauzers”.

2. 2015.gada 17.decembrī izsolē tiesības noslēgt pirkuma līgumu par kustamo mantu – cirsmu kvartālā Nr.1, nogabalos Nr.4, 10 un 19 nekustamajā īpašumā „Jaunmežs”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvis SIA „UNICENTRS”.

3. 2015.gada 17.decembrī izsolē tiesības noslēgt pirkuma līgumu par kustamo mantu – cirsmu kvartālā Nr.3, nogabalos Nr.6, 7 un 8 nekustamajā īpašumā „Jaunmežs”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvis SIA „UNICENTRS”.

4. 2015.gada 17.decembrī izsolē tiesības noslēgt pirkuma līgumu par kustamo mantu – cirsmu kvartālā Nr.2, nogabalos Nr.1, 2, 3, 4, 7 un 8 nekustamajā īpašumā „Jaunmežs”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvis SIA „Aimo mežs”.