Tukuma novada Dome 2016.gada 9.februārī plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma - „Garāža Blāzmas”, Lestenes pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 1300,00 euro.
Apskate, iepriekš zvanot Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājam V.Janševskim, mob. tālr.29405027.
 Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 9.februārim plkst.12:00.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 130,00 euro apmērā un dalības maksa 15,00 euro.

Izsoles noteikumi