1.) 2015.gada 6.janvārī izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – neapdzīvojamo telpu Ed.Veidenbauma ielā 1-29A, Tukumā, Tukuma novadā, ir ieguvusi Dzidra Krēvica.

2.) 2015.gada 6.janvārī izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – dzīvokli Kandavas ielā 24-1, Tukumā, Tukuma novadā, ir ieguvis Gatis Lazdiņš.