Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:
- „Atpūtas"-5, Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9080 900 0284 – sākumcena EUR 200.00, nodrošinājums EUR 20.00, izsole 27.03.2015. plkst. 10-00;
- „Atpūtas"-2, Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9080 900 0283 – sākumcena EUR 200.00, nodrošinājums EUR 20.00, izsole 27.03.2015. plkst. 12 00.
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 13.03.2015. plkst.16-00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati - 67021374, 67021348.