Tukuma novada Dome 2014.gada 19.maijā plkst.16:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma Pils ielā 3-4, Tukumā, Tukuma novadā nedzīvojamās telpas Nr.1, telpu grupas 001 ar kopējo platību 30,0 kv.m. nomas tiesību izsoli. Sākuma cena 2,40 euro/m2.

Apskate, iepriekš zvanot uz mobilo tālruni 26001624.
Nomas tiesību izsole; izsoles noteikumi.

Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domē 315.kabinetā darba laikā līdz 2014.gada 19.maijam plkst.12:00.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā dalības maksa 10,00 euro.