Tukuma novada Dome 2014.gada 19.maijā plkst.16.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

1) mikroautobuss FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr.GR 1277, 1999.gads, sākumcena EUR 500,00 - otro izsoli. Apskate, iepriekš zvanot uz mobilo tālr. 29293781 (K.Reihmanim);
2) automašīna VW Transporter, reģistrācijas Nr.HB 522, 2002.gads, sākumcena EUR 1100,00 – otro izsoli. Apskate, iepriekš zvanot uz mobilo tālr. 26172290 (G.Šedlers).
3) automašīnas Mercedes Benz Vito 110, reģistrācijas Nr.GS 1256, 1998.gads, sākumcena EUR 350,00. Apskate, iepriekš zvanot uz mobilo tālr. 29552861 (M.Amoliņš);
4) ugunsdzēsēju automašīna, reģistrācijas Nr.CZ 1917, 1988.gads, sākumcena EUR 750,00. Apskate, iepriekš zvanot uz mobilo tālr. 29405027 (V.Janševskis).

Izsoles noteikumie. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa EUR 10,00.