Tukuma novada Dome 2014.gada 10.jūnijā pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Attīrīšanas stacija", Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 1850,00 euro.

Apskate, iepriekš zvanot uz Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldi pa tālruni 26430536.
Izsoles noteikumi. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 185,00 euro apmērā un dalības maksa 15,00 euro.