Tukuma novada Dome 2014.gada 18.martā plkst.14.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

1) automašīna TOYOTA AVENSIS, reģistrācijas Nr.FJ 6294, 2000.gads, sākumcena  600,00 euro. Apskate, iepriekš zvanot pa tālr. 26430536 (S.Rabkevičai);
2) mikroautobuss FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr.GR 1277, 1999.gads, sākumcena 2829,02 euro. Apskate, iepriekš zvanot pa tālr. 29293781 (K.Reihmanim);
3) automašīna VW Transporter, reģistrācijas Nr.HB 522, 2002.gads, sākumcena 2918,24 euro. Apskate, iepriekš zvanot pa tālr. 26172290 (G.Šedlers).

Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa 10,00 euro.

Izsoles noteikumi:

1) automašīna TOYOTA AVENSIS
2) mikroautobuss FORD TRANSIT
3) automašīna VW Transporter