Tukuma novada Dome 2014.gada 8.aprīlī pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Baseina zeme", Vienībā, Degoles pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 1550,00 euro.

Apskate, iepriekš zvanot uz Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldi pa tālruni 26518987.Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa 15,00 euro.

Izsoles noteikumi