2014.gada 4.februāra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – cirsmu nekustamajā īpašumā „Zeltabirzes, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā ir ieguvusi SIA „Metsa Forest Latvia".