2011.gada 16.augusta izsolē tiesības iegūt nekustamā īpašuma „Zelmeņi", Lestenes pagastā, Tukuma novadā, daļas par samaksu ir ieguvuši:

1) tirdzniecības telpas ar kopējo platību 36,7 m2 - SIA „Mežmaļi BB";

2) ēdnīcu ar kopējo platību 170,1 m2 - SIA „Lestene";

3) tirdzniecības telpas ar kopējo platību 62,6 m2 - Māris Jankovskis.

2011.gada 20.septembrī izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu dzīvokļa īpašumu Jelgavas ielā 23-3, Tukumā, Tukuma novadā, ir ieguvis Viktors Zinovjevs.