Events Calendar

Kurzemes ielas 2.kārtas, Progresa ielas pārbūves un PII "Pasaciņa" teritorijas labiekārtošanas būvsapulces
Thursday, 15. October 2020, 14:00 - 15:30