Events Calendar

Kurzemes ielas 2.kārtas, Progresa ielas un PII "Pasaciņa" teritorijas labiekārtošanas būvsapulces
Thursday, 1. October 2020, 14:00 - 16:00