Events Calendar

Kapusvētki Tukuma kapsētās
Saturday, 1. August 2020, 12:00 - 15:00

12.00 – Meža kapsētā;

13.00 – Ozoliņu kapsētā;

14.00 – Veļķu kapsētā;

15.00 – Vilkājas kapsētā. 


 Aizlūgumus par Kalna kapos un Brīvkapos apglabātajiem pieteikt Tukumaevaņģēliski luteriskajā draudzē.
Location Tukuma pilsētas kapsētas