Events Calendar

Jaunsātu pagasta konsultatīvā padome
Monday, 28. October 2019, 17:00 - 18:00
Location Jaunsāti, Jaunsātu pagasts, LV-3128, Latvija