preventivie pasakumi covidLai ierobežotu straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības   pārvaldības   likumu   un   2020.gada   9.jūnija   Ministru   kabineta noteikumiem   Nr.360   “Epidemioloģiskās   drošības   pasākumi   Covid-19   infekcijas   izplatības ierobežošanai”, kā arī ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības ministrijas, Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes   ministrijas   ieteikumus, no 2020.gada 14. oktobra līdz turpmākajiem Ministru kabineta norādījumiem Tukuma novada pašvaldības iestādēs tiek pieņemti un apkalpoti tikai tie apmeklētāji (vecumā no 13 gadiem), kuri lieto sejas aizsarglīdzekļus.

Tukuma novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem ir tiesības nekontaktēties ar apmeklētājiem, kas nelieto sejas aizsarglīdzekļus, izņemot personas, kurām kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta sejas aizsarglīdzekļu uzlikšana vai ir psihiskās veselības traucējumi, atsakās tās lietot, kā arī apmeklētājiem, kam ir izteiktas elpceļu saslimšanas pazīmes (iesnas, klepus).

 

Pakalpojumi klātienē tiks sniegti pēc iepriekšēja pieraksta

Tukuma novada pašvaldības iestādēs: Tukuma novada Domē un tās struktūrvienībās, Tukuma novada pagastu pārvaldēs, Tukuma novada Izglītības pārvaldē, Tukuma novada bāriņtiesā un Tukuma novada pašvaldības aģentūrā “Tukuma novada sociālais dienests” un tās struktūrvienībās apmeklētāji klātienē tiek apkalpoti tikai saskaņā ar iepriekšēju pierakstu, ko var veikt telefoniski vai e-pastos.

Pierakstīties pie Domes administrācijas speciālistiem iespējams, zvanot uz Tukuma novada Domes valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra tālruņiem 63122707, 26603299, 29288876.

Apmeklējot pašvaldības iestādes, jāievēro 2 m distance.