Covid likuma grozijumiSaistībā ar ārkārtējo situāciju valstī ir stājušies spēkā jauni likuma grozījumi, kas paredz elastīgākus nosacījumus bezdarbnieka statusa iegūšanai, krīzes pabalstu saņēmējiem piešķirt papildu 50 eiro par katru bērnu, mazināt ierobežojumus ģimenes ārstiem pacientus nosūtīt uz valsts apmaksātām Covid-19 analīzēm, kā arī stājusies spēkā norma par to, ka valdība turpmāk neierobežotu skaitu reižu varēs lemt par ārkārtējās situācijas pagarināšanu.


Sestdien, 18.aprīlī stājās spēkā grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā un likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam", ar kuriem noteikti elastīgāki nosacījumi bezdarbnieka statusa iegūšanai, kā arī pagarināts laiks, kādā var tikt veikts īslaicīgs darbs.
Šajā pašā datumā, stājās spēkā valdības izstrādātie un Saeimas pieņemtie likuma grozījumi, kas nosaka, ka koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības laikā krīzes situācijas pabalsta saņēmējiem tiek piešķirti papildu 50 eiro par katru bērnu. Likumā noteikts, ka, ja ģimenei (vai personai), tajā skaitā audžuģimenei un aizbildnim, kam aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam un kurai ir tiesības uz pašvaldības pabalstu krīzes situācijā, pašvaldībai būs jāpalielina šī pabalsta apmērs par 50 eiro katram bērnam. Šīs izmaksas pašvaldībai 100% apmērā kompensēs valsts.
Turpmāk ģimenes ārsti varēs nosūtīt uz valsts apmaksātām Covid-19 analīzēm pēc vienošanās ar pacientu, proti, tiek atcelti iepriekšējie kritēriji, kas noteica, ka pacientam var nozīmēt Covid-19 testu tikai konkrētu nosacījumu gadījumā ar akūtām elpceļu infekcijām un visus pacientus ar plaušu karsoni. Otrdien, 21.aprīlī, valdībā pieņemts lēmums, ka tiks paplašinātas testējamo grupas, kurām valsts apmaksā Covid-19 testus. Turpmāk tiks atļauts neievērot iepriekš minētos nosacījumus, proti, pacients, sarunājot ar ģimenes ārstu, neatkarīgi no citiem apstākļiem varēs tikt nosūtīts uz valsts apmaksātu Covid-19 testu.

Tiek spriests arī par to, ka dīkstāves pabalstu izmaksas sistēmu būtiski nemainīs, bet domās par tās elastību.