1024Saskaņā ar Tukuma novada Domes 2021. gada 15. janvāra rīkojumu (Nr.TND/1-12.1/21/15) un ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus un sniega segas biezumu, kā arī nepieciešamību mainīt satiksmes organizāciju Dārza ielā, Tukumā, Tukuma novadā, - uz vienvirziena ielu - virzienā no Talsu ielas uz Lielo ielu, SIA “CleanR” uzstādījusi jaunas ceļa zīmes šādās pilsētas ielās:

1.1. ceļa zīmi Nr.501” Vienvirziena ceļš” Dārza ielā no Talsu ielas puses, Tukumā, Tukuma novadā,
1.2. ceļa zīmi Nr.504 “Izbraukšana uz vienvirziena ceļa” Harmonijas ielā pie Dārza ielas, Tukumā, Tukuma novadā,
1.3. ceļa zīmi Nr.316 “Nogriezties pa kreisi aizliegts” Lielajā ielā, Tukumā, Tukuma novadā,
1.4. ceļa zīmi Nr.301”Iebraukt aizliegts” Dārza ielā no Lielās ielas puses, Tukumā, Tukuma novadā.

Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem un ievērot izvietotās ceļa zīmes!

Foto no: celuaprikojums.lv