Informēsim par:

- pašvaldības saistībām funkciju nodrošināšanai;
- par ceļa izdevumiem skolēniem, kuri mācās vidējās profesionālās izglītības iestādēs;
- par plānoto Kurzemes ielas rekonstrukciju,
- par graustiem pie strūklakas Brīvības laukumā,
- Veļķu mikrorajona iedzīvotāju jautājumi.