Uznemeji afisa 2020septembrisNotiks informācijas stunda par Tukuma novada Domes organizētajā konkursā “Radi Tukumam 2020” pieejamo finansiālo atbalstu jaunām uzņēmējdarbības iniciatīvām Tukuma pilsētā un LIAA Jūrmalas biznesa inkubatora piedāvātajām iespējām Tukuma novada uzņēmējiem, kas notiks 4.septembrī pulksten 14.00, Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4.

Informācijas stundas dalībniekiem būs iespēja uzzināt par pieejamo atbalstu, tā saņemšanas nosacījumiem, kā arī dzirdēt pieredzes stāstus no uzņēmējiem, kas ir izmantojuši biznesa inkubatora un grantu konkursa sniegtās iespējas.

Pasākumā vietu skaits ir ierobežots un ieeja tikai dalībniekiem, kas būs pieteikušies: https://ieej.lv/tukumaseminars
Ikviens interesents laipni aicināts!
Informācija par konkursu “Radi Tukumam 2020” un pieteikšanos tajā pieejama https://ej.uz/RadiTukumam2020