Zentenes pagasta teritorija – 122,6 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. - 527, uz 01.01.2015. - 530, uz 01.01.2016. - 532, uz 01.01.2017. - 511, uz 01.01.2018. - 510. 

Lielākās apdzīvotās vietas ir Zentene (pagasta centrs), Dzirciems un Rindzele. Pagastā atrodas Zentenes muižas pils, kas tika uzcelta ap 1850.gadu un pārstāv vēlā klasicisma   stilu. Pils parkā aug svešzemju sugas koki un krūmu stādījumi. Zeme un saimniecība, kur atrodas muižas pils, 1540. gadā izlēņoja ordeņa mestrs. Tā nosaukums vācu valodā bija Senten, no kā arī cēlās ciema nosaukums. Dzirciemā atrodas Dzirciema luteriskā baznīca. Tā ir celta 19.gadsimta sākumā un ir viena no retajām baznīcām Latvijā, kuras ieeja ir vērsta uz ziemeļiem. Ērģeles un to prospekts ir izveidots 1851.gadā. Šeit pat atrodas arī Pastariņa muzejs, kas atrodas "Bisenieku" mājās. Šeit ir dzimis latviešu rakstnieks  Ernests Birznieks – Upītis.. Muzeja ekspozīcija ir veltīta viņam, kā arī vietējam novadam. Šai vietai rakstnieks veltīja savu darbu "Pastariņa dienasgrāmata".

Lielākie ezeri: Engures, Dzirciema, Vaskaris. Caur pagasta teritoriju tek Jurģupe, Liekna, Akmeņupe, Ķilmupe, Silupīte, Klankšupīte un Jāņupīte. Ģeogrāfiski pagasta teritorija ziemeļos atrodas Piejūras zemienes Engures līdzenumā, bet dienvidos Ziemeļkursas augstienes Vanemas paugurainē. Derīgie izrakteņi — māls, saldūdens kaļķieži, smiltis un grants.