ACCELERATELatvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija (LANĪDA) norāda, ka padomju laikā celtajos tipveida namos dzīvo aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju un šo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām. Bieži vien daudzdzīvokļu ēkas ir pārmērīgi nolietojušās tieši nevērīgās apsaimniekošanas dēļ, kalpojot kā skaļš brīdinājums apkārtējai sabiedrībai aizdomāties par ēku visaptverošu atjaunošanu.


Neatjaunotas ēku fasādes, avārijas stāvoklī esoši balkoni un vēl citi defekti rada risku daudzdzīvokļu ēku tehniskajam stāvoklim ievērojami pasliktināties, apdraudot dzīvokļu īpašnieku drošību nākotnē. Līdz ar to, arvien biežāk ir jūtama iedzīvotāju interese par visaptverošu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu, tai skaitā arī ar energoefektivitātes pakalpojuma līgumu.
Biežākais iedzīvotāju satraukuma cēlonis ir neziņa par to, kādas ir ēkas visaptverošas atjaunošanas izmaksas, un, vai to ir iespējams atļauties. Lai sniegtu vairāk informācijas, esam apkopojuši atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par ēku atjaunošanas izmaksām un pašvaldību sniegto atbalstu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projektu realizācijai.

Piekrītam atjaunošanai! Kuras no iesaistītajām pusēm finansē ēkas atjaunošanu?
Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, kā vienai no iesaistītajām pusēm, ir liela nozīme visaptverošas ēkas atjaunošanā. Šī procesa ietvaros viņi ir tie, kas pieņem lēmumu par ēkas atjaunošanu un to arī finansē, meklējot iespējas samazināt maksājumu slogu, piemēram, piesaistot līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei, ēkas atjaunošanas darbiem un citiem pasākumiem.
Lai atvieglotu visaptverošas ēkas atjaunošanas procesu, dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja noslēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu jeb EPC. Līguma ietvaros atjaunošanas projektu īsteno un finansē energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs jeb ESKO.
Energoefektivitātes pakalpojuma līguma priekšrocība ir tā, ka līguma ietvaros ESKO apņemas nodrošināt nepieciešamos kapitālieguldījumus ēkas atjaunošanai, tādējādi aiztaupot dzīvokļu īpašniekiem rūpes par finansējuma piesaisti. Savukārt dzīvokļu īpašnieki apņemas apmaksāt ESKO veiktās investīcijas ilgtermiņā saskaņā ar EPC noteikto. Būtiski minēt, ka daudzdzīvokļu ēku īpašnieki var arī paši segt ēkas atjaunošanas darbu izmaksas un slēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, nodrošinot ilgtermiņa garantijas visām uzstādītajām iekārtām un materiāliem arī pēc līguma beigšanās.

Pieejamais atbalsts visaptverošai ēku atjaunošanai
Projekta Accelerate SUNShINE ietvaros, daudzdzīvokļu māju īpašniekiem ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu 4 pašvaldībās - Tukuma, Bauskas, Ādažu novados un Jūrmalas pilsētā. Atbalsta apmērs un veidi ir noteikti šo pašvaldību izdotajos saistošajos noteikumos, savukārt Jūrmalas novada pašvaldības saistošo noteikumu projekts šobrīd ir izskatīšanas stadijā un apstiprinājuma saņemšanas gadījumā tuvākajos mēnešos būs spēkā.

Bauskas pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu 80 procentu apmērā ēkas tehniskās apsekošanas veikšanai un energoauditam, bet ne vairāk kā 900 eiro.
Savukārt Tukuma novada dome piešķir atbalstu 80 procentu apmērā no mājas energoaudita un tehniskās apsekošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 500 eiro. Gadījumā, ja līgumā par daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanu ir iekļauta energoefektivitātes garantija vai tiek slēgts EPC līgums, tad energoefektivitātes pasākumu veikšanai atbalsta intensitāte tiks palielināta par 10 procentiem, bet ne vairāk kā 12000 eiro. Daudzdzīvokļu ēkām, kurās veikti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, piešķirams nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 90 procentu apmērā uz 10 gadiem. Papildus iepriekšminētajam, pašvaldība piešķir 50 procentu līdzfinansējumu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kas ir ne vairāk kā 5000 eiro.
Ādažu novada pašvaldība piešķir finansējumu 100 procentu apmērā no ēkas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro. Savukārt tehniskā projekta izstrādei pašvaldība piešķir finansējumu 50 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 2000 eiro. Gadījumā, ja daudzdzīvokļu ēkai tiek veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi izmantojot EPC līgumu, dzīvokļu īpašniekiem, kuri deklarējušies Ādažu novadā, tiek piešķirts nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojums 50 procentu apmērā uz 10 gadiem.

Būtiski minēt, ka daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai ir pieejams arī attīstības finanšu institūcijas ALTUM grants –līdz pat 50 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Vairāk informācijas par granta finansējumu ikviens interesents var uzzināt ALTUM mājaslapā - https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/programmas-atbalsts-grants/par-granta-finansejumu/

Maksājumi pēc ēkas visaptverošas atjaunošanas
Bez šaubām, maksājums par ēkas atjaunošanu katrai ēkai būs atšķirīgs, un to nosaka gan ēkas lielums, gan ēkā realizētie pasākumi, gan faktiskās būvniecības izmaksas, kā arī pieejamā finansējuma un līdzfinansējuma nosacījumi un apjoms.
Pēc ēkas visaptverošas atjaunošanas, kuru īsteno, noslēdzot EPC, maksājumi kļūs daudz caurspīdīgāki, un ēkas īpašnieki būs informēti par visām izmaksām. Rēķinā būs ietverta maksa par enerģiju, maksa par ēkas visaptverošu atjaunošanu (ja to finansē ESKO), kā arī veikto pasākumu apsaimniekošanas un ekspluatācijas izmaksas. Papildus tam, dzīvokļu īpašnieki būs pasargāti no ikmēneša izmaksu svārstībām, jo turpmāk rēķinā parādīsies izlīdzinātais maksājums, rēķiniem paliekot nemainīgiem visa gada garumā.
Investīcijas, kas ieguldītas ēkas visaptverošā atjaunošanā galvenokārt tiek segtas no projektā panāktā enerģijas ietaupījuma. Taču nevar ignorēt faktu, ka pēdējos gados būvniecības izmaksas ir pieaugušas, bet siltumenerģijas tarifi daudzās pašvaldībās ir zemi. Abi šie fakti var radīt risku, ka enerģijas ietaupījumi nevarēs pilnībā segt ieguldītās investīcijas un dzīvokļu īpašniekiem būs jāpiemaksā. Tomēr uztraukumam nav pamata. Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs jeb ESKO, piedāvājot ēkas visaptverošas atjaunošanas risinājumus, ņem vērā dzīvokļu īpašnieku maksātspēju un vienmēr meklēs atbilstošāko risinājumu, lai nodrošinātu gaidītos enerģijas ietaupījumus un darba kvalitāti. 

Vai pēc visaptverošas atjaunošanas apsaimniekošanas izmaksas mājai samazināsies?
Visaptverošas ēkas atjaunošanas laikā tiks veikta ēkas siltināšana, koplietošanas logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas un karstā ūdens sistēmas atjaunošana un vēl citi atjaunošanas darbi. Visas iepriekšminētās darbības ļaus ikdienas ēkas uzturēšanas izmaksām samazināties, tādējādi arī apsaimniekošanas izmaksām samazinoties ilgtermiņā. Tomēr pēc visaptverošas ēkas atjaunošanas dzīvokļu īpašnieku izdevumi par neatliekamajiem remontdarbiem samazināsies.
Būtiski minēt, ka noslēdzot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu jeb EPC, pēc ēkas atjaunošanas energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs īstenos pilnvērtīgu īstenoto atjaunošanas pasākumu apsaimniekošanu, veicot regulāru mājas apkopi atbilstoši EPC noteiktajam un novēršot risku laika gaitā ēkas defektiem palikt nepamanītiem.
Raksts, tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par projektu, aicinām sazināties ar Tukuma novada domes energopārvaldnieku Tomu Akmentiņu, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Sekojiet projekta “Accelerate SUNShINE” jaunumiem sociālajos tīklos - LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter .