ZAAGBALKI izsoleTukuma novada Dome 2018.gada 6.jūnijā plkst.15:45 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas- zāģbaļķu izsoli. 

- priede, garums 4,8+0,1 m, bruto (ar brāķi) - 219,11 m3 ; neto - 212,54 m3
- priede, garums 3,6+0,1 m, bruto (ar brāķi) - 11,78 m3 ; neto - 11,54 m3
- egle, garums 3,6+0,1 m, bruto (ar brāķi) - 7,07 m3 ; neto - 6,93 m3
- egle, garums 4,8+0,1 m, bruto (ar brāķi) - 66,43 m3 ; neto - 65,10 m3
- egle, garums 4,2+0,1 m, bruto (ar brāķi) - 41,04 m3 ; neto - 40,22 m3
kas sakrauta krautnē nekustamajā īpašumā “Ozoliņu kapi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā, izsoli. Sākuma cena 23500,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši pieci simti eiro), bez PVN

Zāģbaļķu apskate notiks 2018.gada 1.jūnijā plkst.10:00. Pulcēšanās pie Domes (Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā), papildus informācija pa mobilo tālruni 29249362 (A.Volfs)

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 2350,00 EUR apmērā un dalības maksa 200,00 EUR.

Izsoļu dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2018.gada 4.jūnijam plkst.12:00.

Izsoles noteikumi šeit.