malkas izsoleTukuma novada Dome 2018. gada 6.jūnijā plkst.15:30 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas- malkas 20,98 m3 ( lapu koks, 3 m gara), kas sakrauta krautnē nekustamajā īpašumā “Ozoliņu kapi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā, izsoli. Sākuma cena 415,00 EUR (četri simti piecpadsmit eiro), bez PVN.

Malkas apskate notiks 2018.gada 1.jūnijā plkst.10:00. Pulcēšanās pie Domes (Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā), papildus informācija pa mobilo tālruni 29249362 (A.Volfs)
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 41,50 EUR apmērā un dalības maksa 10,00 EUR.

Izsoļu dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2018.gada 4.jūnijam plkst.12:00. 

Izsoles noteikumi šeit.