Tukuma novada Dome 2018. gada 7. februārī plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma “Māliņi”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr.90480020060), zemes vienības 11,3 ha platībā, otro izsoli. Sākuma cena 40000,00 EUR.
Apskate, iepriekš zvanot uz mob. tālr.29104617 (V.Bērzājs).
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 4000,00 EUR apmērā un dalības maksa 50,00 EUR.
Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2018.gada 2.februārim plkst.12:00.

Izsoles noteikumi šeit.