SlidosanaUZMANĪBU! Paredzētās publiskās slidošanas uz nenoteiktu laiku ir ATCELTAS!

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” ietvaros aicinām apmeklēt bezmaksas publiskās slidošanas.

Par turpmāko nodarbību norisi lūdzam sekot līdzi pašvaldības tīmekļa vietnē: https://ieej.lv/vGQHF un Facebook lapā "Tukuma novada pašvaldība".