my new infograp 327342236Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: vistu novietņu kompleksa izveide Tukuma novada, Jaunsātu pagastā.

Ierosinātājs: SIA „GALLUSMAN” (reģ.Nr.40103895261, adrese: Ikšķiles nov., Ikšķile, Tīnūžu šoseja 17, LV-5052).