index19

Biedrība “Tavai Izaugsmei” realizējusi projektu “Veselību veicinošas vingrošanas inventāra iegāde”. Pateicoties CEMEX iespēju fondam un Tukuma Novada Domes atbalstam novada iedzīvotājiem bij iespēja uzlabot savu fizisko un emocionālo pašsajūtu, piedaloties bezmaksas vingrošanas nodarbībās, kurās tika izmantots veselību veicinošs vingrošanas inventārs – BlackRoll ruļļi un inventārs. Vingrojumi ar jauno inventāra palīdzību ir efektīvāki, der dažādām vecuma un dzimuma grupām. Vingrošanas nodarbības vadīja pasniedzēja A. Loķe.
Iedzīvotāju interese bija ļoti liela, līdz ar to tika rīkotas arī papildus nodarbības. Pēc nodarbībām dalībnieki atzina, ka uzlabojusies pašsajūta, radusies labāka izpratne par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības stiprināšanā. Iepriecināja iedzīvotāju atsaucība un interese par šīm nodarbībām, tāpēc biedrība plāno organizēt arī turpmāk šāda veida nodarbības.
Nodarbības ir nenovērtējams ieguldījums katra projekta dalībnieka dzīves kvalitātes uzlabošanā.

 Projektu īstenoja Biedrība Tavai Izaugsmei.

cemextnl

Polu biedriba Meteni

Tukuma Poļu biedrība nedēļas nogalē viesojās Krāslavā, kur bija uzaicināti piedalīties Meteņu pasākumā. Organizatori bija Polijas Republikas vēstniecība Rīgā, Krāslavas novada dome, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, Krāslavas gr. Plāteru v. n. Poļu pamatskola, Polijas militārā kontingenta Latvijā IV maiņas karavīri un Latvijas poļu savienība.

Biedrība “ASNI 3139” aicina pieteikties uz Etnogrāfisko kreklu šūšanas nodarbību ciklu. Nodarbības notiks Tumes pagasta Vecmokās, Lazdu bibliotēkas telpās.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr.: 29149365 pie Aijas Balandiņas.

Kreklu afisa 1