Polu biedriba1Tukuma Poļu biedrība sadarbojas ne tikai ar Tukuma novada NVO grupām, bet arī ar vairākām Latvijas Poļu Savienības biedrībām ( Rīgas, Liepājas, Jelgavas u.c.), atzīmē kopā Polijas valsts svētkus, kurus rīko Polijas vēstniecība Latvijā, rīko kopējus pasākumus, ekskursijas un pieredzes braucienus.
2019.gada 10. augustā Tukuma Poļu biedrība sagaidīja viesus no Jēkabpils Poļu biedrības, kopskaitā 38 personas. Tikšanās notika Poļu Tējas Namiņā z/s "Gaiķi". Mūsu ciemiņi pastāstīja par savu darbību, par Jēkabpils pilsētas izaugsmi, atstāja interesantus materiālus. Mums arī bija, ko pastāstīt: tikko (7.-8. aug.) bijām atgriezušies no ekskursijas "Rēzekne - Ludza - Lūznava - Ļipuški - Rāznas ezers – Preiļi – Daugavpils - Krāslava" pēc projekta "Pa poļu muižnieku pēdām". Par tikšanos ar Rēzeknes Poļu biedrību, katoļu katedrāles apmeklējumu, par dziļajiem iespaidiem , ko guvām ekskursijas laikā. Stāstījām par mūsu darbību, par nodarbībām poļu valodas apguvē, dalību Tukuma novada NVO biedrību pasākumos, par interesanto nūjošanas dienu norisi tūrisma bāzē "Sveikuļi", u.c. Varējām ar gandarījumu parādīt sakopto Tukuma pilsētu, pastāstīt par Tukuma pilsētas svētku pasākumiem, kā arī lepoties par slavenajām Rožu dienām. Mēs priecājamies, ka citu pilsētu skaitliski daudz lielākās poļu biedrības apciemo mūs un aicina ciemos un ciešāku sadarbību. Par kopīgiem plāniem apspriedāmies NVO namā Talsu ielā 20.