2019.g. 24.-29. jūnijā Tukuma poļu biedrības pārstāvji darbojās Pavela Bembeneka liturģiskās mūzikas darbnīcā Liepājā "Jēzu, Tev uzticos" un apmeklēja Liepājas Poļu biedrības rīkotās izstādes "Poļi Liepājā" atvēršanu Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles dārzā 26. jūnijā. Izstāde tika sagatavota balstoties uz Mareka Gluško grāmatas "Poļi Liepājā - zināmā, nezināmā, aizmirstā vēsture", kuru izdevis Polijas kultūras mantojuma ārzemēs nacionālais institūts POLONIKA. Izstādē ir iespējams apskatīt vēsturiskas lielformāta fotogrāfijas, kurās attēloti pilsētas vēsturiskās attīstības gaitā nozīmīgi cilvēki un viņu devums Liepājai. Liturģiskās mūzikas darbnīcā mācījāmies ārkārtīgi skaistās pazīstamā poļu komponista dziesmas viņa paša vadībā, pans Bembeneks strādāja ar katoļiem no visas Latvijas kā diriģents, mūziķis un vokālais pedagogs, 26.un 27. jūnijā daļa šo dziesmu tika ierakstītas diskā.