Šogad Tukuma pensionāru biedrībai tika nosvinēta 55.jubileja. Biedrības priekšsēdētāja Lita Lukša 24.-25.aprīlī pēc Eiroparlamenta deputātes I. Vaideres aicinājuma ieradās Briselē Latvijas nevalstisko organizāciju pārstāvju un jauniešu konkursu godalgoto vietu ieguvēju delegācijas sastāvā. Pensionāru biedrības valde un dažādie pulciņi aktīvi darbojas, piedalās novadu senioru rīkotajos pasākumos. Ir notikuši atpūtas pasākumi: Violetā balle, kura sākās ar polonēzi un priekšnesumus sniedza Argentīnas tango dejotāji, un Ziedu balle, kuru ievadīja Tumes kultūras nama ansamblis un Talsu “Tango” kluba ierādītais sadraudzības valsis.


Seniori ir pabijuši arī pensionāru biedrības valdes locekļa Voldemāra Siliņa organizētajās ekskursijās. Martā – Rīgā, Lidmašīnu, Dzelzceļa un Motora muzejos. Maijā Gulbenes novadā tika iepazīts brāļu Kokaru muzejs, pusdārgakmeņu un pudeļu muzejs, pabūts Litenē un Lejasciemā. Jūnija sākumā tuvāk iepazīta Sēlija – Ērberģes muiža, Nereta, Saukas ezers, Ormaņkalns, Aknīste, Gārsenes pils, Ilūkste.
Veselības grupai “Možums”, kas darbojas kopš 1997.gada, vingrošanas nodarbības notiek 2 reizes nedēļā Tukuma ledus halles zālē Santas Stivrinieces vadībā no septembra līdz maijam. Šogad sezonas noslēguma nodarbība notika izbraukumā: īstenojot biedrības statūtos paredzēto mērķi – veidot sadarbības iespējas ar līdzīgām biedrībām – veselības grupas “Možums” kolektīvs pabija pie Jelgavas pensionāru biedrības senioriem, apgūstot viņu pieredzi par dažādu vingrojumu un vingrošanas rīku nozīmi veselības uzlabošanā un nostiprināšanā.
Bez vingrošanas “Možuma ” dalībnieces iesaistījušās arī vēl citās aktivitātēs. No 2009.gada sāka nūjot Irēnas Mejuberes vadībā. Nūjojot izstaigātas daudzas takas ar brīnišķīgiem dabas skatiem: Vāgneru dārzs pie Jumpravas ezera, Engures pludmale, Engures orhideju taka, sēru dīķi un niedru laipa Kaņiera ezera apkārtnē, Viesatas upes taka, Imulas upes taka, Melnezera meža takas (Burbuļavots, Dižakmens, Āža kalns, Draņķozols).
2014.gadā 12 “Možuma” dalībnieces pašu priekam nodibināja dziedošo kopu, lai vingrinātu elpošanas orgānus un balss saites. Tagad Agitas Stutiņas vadībā kopa piedalās arī lielākos publiskos pasākumos – ar dziesmām sagaidīja biedrības 55 gadu jubilejas svinību dalībniekus, dziedāja Lestenes un Zemītes baznīcās, Sēmes saietu namā.
Jau otro gadu seniori aktīvi piedalās novada Domes organizētajās cigun nodarbībās. “Mana Aptieka” Centra aptieka Tukumā, Elizabetes ielā 8, senioriem katru mēnesi organizē dažāda veida lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, pieaicinot ārstus, farmaceitus, uztura speciālistus, fizioterapeitus.
Līnijdeju kolektīvs “Kamenes” darbojas kopš 2009.gada Gitas Sokolovskas vadībā. Ir ņemta dalība līnijdejotāju senioru sacensībās valsts mērogā, priekšnesumi sniegti gan pašu mājās (pilsētas svētkos, biedrības pasākumos u.c.), gan ārpus republikas robežām – sadraudzības pilsētā Pluņģē Lietuvā un Polijas pilsētā Andrihovā. Šogad “Kamenes” uzstājās biedrības 55.gadu jubilejā, Tumes pensionāru biedrības pasākumā un pansionātā “Rauda”. Pašlaik notiek gatavošanās līnijdejotāju kolektīvu salidojumam vasaras beigās iniciatīvas “Lai dejotprieks senioriem” ietvaros.
Dramatiskais kolektīvs “Kaprīze”, kurš darbojas jau sešarpus gadus, un kuru pašlaik vada Līga Cvetkova, pamatā iestudē pašsacerētus uzvedumus. Pamatsastāvā ir 11 dalībnieku, bet pēc vajadzības pievienojas arī tie, kas piedalījušies iepriekšējos gados. Šogad kolektīvs uzstājās biedrības 55.gadu jubilejā, kā arī pansionātā “Rauda”. Gadskārtējā amatieru teātru skatē Džūkstē šogad tika iegūts II pakāpes diploms. Pašlaik notiek gatavošanās ikgadējam teātristu saietam – nu jau 13. teātra festivālam, kas 22.09 notiks Zentenē.
Dāmu ansamblis “Sidrabrasa” ir uzstājies biedrības 55.gadē, Zantē, Zentenē, Dienas centrā “Saimīte” – pa divi lāgi, tai skaitā – Jāņu ielīgošanā. Mēģinājumi pamatā notiek vienu reizi nedēļā, bet, ja nepieciešams, arī divreiz. Pašlaik ansamblim top jauni tērpi – pašu izloloti un darināti. Dāmas ir ieguvušas savu fanu – kungu Mārtiņu, kas ir klāt allaž, kad nepieciešams.
Senioru zolītes klubs “Kreicene”, kurš darbojas jau no 2011.gada Raimunda Keiča vadībā, 2018.gada Tukuma novada Spartakiādē piedalījās ar dāmu un kungu komandām. Kungi izcīnīja 3.vietu un nu lepojas ar savām bronzas medaļām. Ir organizētas arī starpnovadu sacensības, kas 1.pusgadā notika Tukumā, 2. pusgadā būs Talsos. Draudzības mači notika arī “Raudas” pansionātā. Labos rezultātus sacensībās nodrošina tas, ka zolītes spēlētāji, pamatā 14- 16 dalībnieki, satiekas regulāri prāta asināšanai – katru otrdienu pensionāru biedrības telpās.
Dāmu klubs “Sniega roze” Ilgas Laivenieces vadībā sanāk kopā reizi mēnesī, lai apspriestu sev interesējošos jautājumus.
Senioru deju grupa „Vēlreiz” ir izveidojusies 2016.gadā ar moto: Deju ritmos jauni mēs! Tiek dejotas gan retro, gan jaunrades dejas, jo kolektīva vadītājs Valdis Drunka ir arī horeogrāfs. Šogad kolektīvs ir koncertējis biedrības 55.gadu jubilejā, Tukuma invalīdu biedrības un sporta kluba pasākumos, pie draugiem Alsviķos un Bauskā. Pēc Tukuma kolektīva uzaicinājuma 04.05. notika Vislatvijas māksliniecisko kolektīvu ar nosaukumu “Vēlreiz” salidojums. Citu gadu ir notikušas uzstāšanās pilsētas svētkos, pabūts arī pansionātā „Rauda”, Ziemassvētkos Zantē, Pūrē folkloras kopu saietā, Kandavā Draugu saietā, jau pieminētajā Bauskā, Biofotonikas 2. Starptautiskās konferences dalībnieku vakarā.
Aicinām pievienoties senioru aktivitātēm rudens sezonā! Katra mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst.10.00 – 13.00 Tukumā, Talsu ielā 20 apmeklētājus gaida Tukuma pensionāru biedrības priekšsēdētāja Lita Lukša, citās ceturtdienās - kāds no valdes. Sienas informatīvajos stendos var atrast norādes par pensionāru biedrības norisēm.
Ligita Zīlīte
Tukuma pensionāru biedrības
Valdes priekšsēdētājas vietniece