Oktobrī un novembrī trešdienās Tukuma NVO apvienības biedrorganizāciju pārstāvjiem bija iespēja piedalīties divās tematiskajās apmācībās par interešu aizstāvību un par informāciju, komunikāciju un publicitāti. Katra no apmācībām ilga trīs darba dienas. Apmācības organizēja Tukuma NVO Apvienība NVO programmas „ Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai „ 2016 atbalstītā projekta „Zināšanas un prasmes veiksmīgai sadarbībai Tukuma novadā” ietvaros.

Interešu aizstāvības apmācībās aplūkotās tēmas sniedza dalībniekiem iespēju izprast interešu aizstāvības mehānismu gan nacionālā, gan pašvaldību līmenī. Tuvplānā tika aplūkota Tukuma novada Domes darbība un NVO pārstāvju iespēja aizstāvēt savas intereses un ietekmēt lēmumus, kā arī tika pārrunāti Tukuma novada Domes NVO iniciatīvu atbalsta programmas mērķi un uzdevumi.
Informācijas, komunikācijas un publicitātes apmācībās dalībnieki apguva zināšanas par organizācijas tēlu, organizācijas darbības vidi, komunikāciju un tās kanāliem. Īpašu interesi izpelnījās tēma par komunikāciju sociālajos tīklos un publicitāti projektos.
Projekta sākumā tika izveidota lapa „Tukuma NVO sadarbības platforma” interneta vietnēs facebook.com un draugiem.lv, ar mērķi publicēt projekta un Tukuma novada NVO aktualitātes. Arī turpmāk Tukuma novada NVO plāno publicēt aktuālo informāciju minētajās lapās, kā arī pašvaldības interneta vietnē www.tukums.lv


Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets. Projektu līdzfinansē Tukuma novada dome.

Biedrības „Tukuma NVO Apvienība” valdes priekšsēdētāja : Gunta Kalviņa