Kulturas konkurssTukuma novada pašvaldība no 1. līdz 30.aprīlim izsludināja pieteikšanos kultūras projektu konkursam. Tika saņemti 13 projekti, no kuriem konkursa komisija apstiprināšanai izvirzīja 5 projektus.  Visi virzītie projekti tika apstiprināti 30. maija Domes sēdē.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Tukuma novadam nozīmīgus kultūras projektus vizuālās mākslas, mūzikas, dejas, teātra mākslas, izdevējdarbības, kino, foto, rakstniecības, vides kultūras u.c. kultūras un mākslas nozarēs, kā arī starpdisciplināros un radošo industriju projektus, jaunrades, pētniecības un tradicionālās kultūras attīstību sekmējošus projektus, paplašinot kultūras produktu piedāvājumu un saglabājot kultūras mantojumu Tukuma pilsētā un novadā.

Piešķirtā līdzfinansējuma maksimālais apjoms vienam projektam ir 3000,00 EUR.

Pirmajā konkursā kārtā tika apstiprināti:

  1. biedrības “Tukuma literātu apvienība” projekts “Tukuma prozas lasījumi 2019” 340,78 EUR,
  2. biedrības “Tukuma literātu apvienība” projekts “Sirds uz perona 2019-Tukums” 343,80 EUR,
  3. biedrības “VIESATAS UPESLOKI” projekts “Ūsiņš un Jumis Viesatas meandru skaņās. Pasākumu cikls” 2 722,58 EUR,
  4. biedrības “ASNI 3139” projekts “Vecmoku kopienas  labdarības akcijas – sava un kaimiņu novada iedzīvotāju saliedēšanas rīks” 400,00 EUR,
  5. SIA “Abavas dārzi” projekts “Ārlavciema ābolu ražas svētki 2019” 3 000,00 EUR;

No  1. līdz 31. oktobrim tiks izsludināta otrā kārta par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot vai uzsākt to īstenošanu laika periodā no 1. janvāra līdz 31. jūnijam.