iNFORMACIJAPamatojoties uz to, ka ārkārtējās situācijas laikā visā valsts teritorijā ir aizliegti publiski pasākumi klātienē, Tukuma novada Dome nolēma:

1. Atcelt Tukuma novada domes 2020.gada 28.oktobra lēmumu “Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. gadam grozījumu 4.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot.Nr.24, 5.§.),


2. Atcelt Tukuma novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu “Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2020. gada 28. oktobra lēmumā “Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. gadam grozījumu 4.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot.Nr.25,29.§.).

Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties šeit.