Roze 3Kā ierasts, Latvijas Dzimšanas dienā arī Tukuma novada pagastu pārvaldes pasniegs savus apbalvojumus pagastu ļaudīm.

Tumes un Degoles pagastu pārvaldē ar Pateicības rakstiem sveiks:

Airu Bogdānovu par dalību konkursā “Tukuma smukums 2020” Tumes un Degoles pagastā 1.vieta.

Aivitu Braunu un Vladimiru Vorobjovu par dalību konkursā “Tukuma smukums 2020” Tumes un Degoles pagastā 2. Vieta.

Gunitu Rosicku par dalību konkursā “Tukuma smukums 2020” Tumes un Degoles pagastā 3.vieta.

Jēkabu Murānu par ZPD izstrādi “Zudušās mājas un to cilvēki Tumes pagastā”.

Intaru Pavloviču par Tumes pagasta vārda popularizēšanu Latvijas mērogā un ārpus robežām, un veiksmīgu sadarbību ar Tumes Kultūras namu dažādu pasākumu realizēšanā.

Gunti Jansonu par nesavtīgu darbu Tumes un Degoles pagastu pārvaldes labā un atsaucību Tumes iedzīvotājiem arī ārpus darba laika.

Lauri Pūkaini par Tumes vārda popularizēšanu un veiksmīgu sadarbību ar Tumes Kultūras namu bērnu svētku pasākumā.

 

Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē:

Par Slampes pagasta kultūrainavas veidošanu un bagātināšanu suminās:

Miķelsoņu ģimeni “ Pīlādži”, Roņu ģimeni “Teikas”, Lindenbergu ģimeni “Liepkalni”, Ķiršu ģimeni “Vīgriezes”, Graudiņu ģimeni “Birznieki”, Zēvaldu ģimeni “Vidiņi" un biedrību “Mēs Ozolnieku ciemam”, īpaši  Lindu Zemīti par projekta “Strītbola laukuma ierīkošanu Ozolnieku ciemā” īstenošanu un sabiedrisko aktivitāšu pieejamību un dažādošanu Ozolnieku ciema iedzīvotājiem, tādējādi radot iespēju iedzīvotājiem nodarboties ar sporta aktivitātēm tam piemērotā un sakārtotā vidē.


Par Džūkstes pagasta kultūrainavas veidošanu un bagātināšanu:

Valdmaņu ģimeni “Tūjas”, Podvinsku ģimeni “Niedrītes”, Ķēpīšu ģimeni “Zemdegas”, Ligeru ģimeni “Svētes”, Francbergu ģimeni “Niedrāji”. Trenču ģimeni “Guntiņas”, Rozaļsku ģimeni “Graudupji”, Benefeldu ģimeni “Mednieki”, Jurku ģimeni “Straumēni”, Mālkalnu ģimeni “Niedres”.