Pazinojums2020.gada 13.novembrī plkst. 13.00 attālināti, izmantojot videokonferences Zoom platformu, tiek sasaukta apvienojamo Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu pašvaldību deputātu kopsapulce.

Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Normunda Reča paziņojums