apv nov nvkPamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4. punktu un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta pirmo un otro daļu, 8. pantu un 9. pantu, tiek veidota Tukuma novada vēlēšanu komisija, kas sagatavos un nodrošinās 2021. gada pašvaldību vēlēšanu norisi.

Vēlēšanu komisija izveidojama no Latvijas pilsoņiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Apvienojamo Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu pašvaldību deputātu kopsapulce noteikusi Tukuma novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2020. gada 2. novembra plkst.17:00.

Paziņojums par Tukuma novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanu

Tukuma novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikums

Tukuma novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikuma pielikums