siltumapgade 49634781Pamatojoties uz Tukuma novada Domes izpilddirektores Ineses Valteres 2020. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 264 - d "Par siltumapgādes uzsākšanu", sākot ar 2020.gada 12.oktobri pašvaldības iestādēm un dzīvojamām ēkām Tukuma pilsētā un novadā tiks uzsākta siltumapgāde, nodrošinot pieslēdzamos objektus ar atbilstīgu siltuma režīmu.