sarkanbaltas rozesTukuma novada Dome aicina iesniegt pieteikumus apbalvojumu “Tukuma novada Domes Atzinības raksts” un “Tukuma novada Goda pilsonis” piešķiršanai atbilstīgi Tukuma novada Domes Apbalvojumu piešķiršanas nolikumam, kas nosaka kārtību, kādā tiek dibināti un piešķirti pašvaldības apbalvojumi.

Ar Domes apbalvojumu “Tukuma novada Domes Atzinības raksts” tiek izteikta atzinība un pateicība par ieguldīto darbu Tukuma novada labā fiziskām un juridiskām personām, kuru devums ir vairojis novadnieku pašapziņu un lepnumu par Tukuma novada pagastiem un pilsētu.

Iesniedzot pieteikumu apbalvojumam “Tukuma novada Domes Atzinības raksts”, par pretendentu jāiesniedz šādas ziņas:
- fiziskai personai: personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, dzīves gaitas apraksts, nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu;
- juridiskai personai: pilns juridiskās personas nosaukums, juridiskā vai pastāvīgas darbības vietas adrese, darbības virziens un nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu.

Ar Domes apbalvojumu “Tukuma novada Goda pilsonis”,  fiziskas personas vārds tiek iemūžināts Tukuma novada vēsturē. Pretendentam jābūt paveikušam nozīmīgu darbu vai jāiegūst kāds cits nopelns, uz kā pamata tiek piešķirts apbalvojums.
Iesniedzot pieteikumu apbalvojumam “Tukuma novada Goda pilsonis”, par pretendentu jāiesniedz šādas ziņas: personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, dzīves gaitas apraksts, nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu.

Pieteikumus var iesniegt Tukuma novada iestādes, uzņēmumi, biedrības, Domes deputāti, komisijas un padomes Tukuma novada Domes klientu apkalpošanas centrā (Talsu ielā 4) ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9. oktobrim.