Teretorialais publiska apspreisana 2Vēl līdz 2020.gada 7.septembrim notiks Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas (3.0) publiskā apspriešana, kas norit saskaņā ar Tukuma novada domes 29.07. 2020. lēmumu Nr.18, 3.§ „Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai“.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 3. septembrī plkst.17.00 Tukuma novada pašvaldībā, Talsu ielā 4, Tukumā.

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju iespējams iepazīties:

  • izdruku veidā - Tukuma novada pašvaldības Arhitektūras nodaļā Tukumā, Talsu ielā 4, apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2020.gada 17. augusta līdz 2020. gada 7. septembrim.

Publiskās apspriešanas laikā papildus informāciju par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023. gadam grozījumu pilnveidoto redakciju iespējams iegūt Tukuma novada pašvaldības Arhitektūras nodaļā Tukumā, Talsu ielā 4.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

  • elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15920
  • pa pastu (pasta zīmogs līdz 07.09.2020.), adresējot Tukuma novada pašvaldībai, Tukums, Talsu iela 4, LV-3101
  • klātienē – Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Tukumā, Talsu ielā 4 vai jebkurā pagasta pārvaldē to darba laikā.